Frivillige i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps

Som landets største frivillige redningsorganisasjon er Norges Røde Kors Hjelpekorps en viktig del av redningstjenesten her i landet. Hjelpekorpset blir utkalt av politiet ved større ulykker, naturkatastrofer og når noen blir meldt savnet.

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps trenger nye medlemmer. Vi trenger deg!

Hos oss kan du være med på:

  • Turer på fjellet / sjøen
  • Kurs i førstehjelp og friluftsliv
  • Øvelser
  • Lete- og redningsaksjoner
  • Sosiale aktiviteter

FØRSTEHJELPEKURS TIL BEDRIFTER

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps tilbyr førstehjelpskurs og førstehjelpsøvelser. Ved å bestille kurs fra oss bidrar du direkte til vår muighet til å handle inn utstyr som vi bruker i vår operative tjeneste. Les mer om førstehjelpskurs.