Vannredningskurs

Kurs og spesialisering

Hjelpekorpsene har en utstrakt kursvirksomhet, både internt og eksternt.

Alle medlemmer kan være med på utvidet førstehjelpskurs, ettersøkningskurs, snøscooter, båtfører, vannredning, ledelseskurs for både sommer- og vintertjeneste på flere nivåer og mange andre spennende kurs.

Som nytt medlem er alminnelig førstehjelp og beredskap de viktigste aktivitetene. Etter hvert vil du så få muligheten til å spesialisere deg. Vi har fagledere innenfor samband, vannredning, transport, depot, markørtjenesten, etc. Noen tar også en videre progresjon og spesialiserer seg til for eksempel ambulansetjeneste, instruktørvirksomhet, ettersøkingsledelse og administrative verv. Man får ikke betaling for innsatsen i Hjelpekorpset, men engasjerte medlemmer blir belønnet med muligheter til videreutdanning og kursing.

Kursene til Røde Kors regnes også som svært “cv-vennlige”!