Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er avhengig av gode samarbeidspartnere i vært nærmiljø som bidrar økonomisk gjennom sponsing eller kjøp av tjenester. 

Hovedsamarbeidspartner:

STOLTZ ENTREPRENØR AS

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps har samarbeidet med Stoltz Entreprenør siden 2014. Stoltz er viktig økonomisk bidragsyter. Til gjengjeld leverer vi tilbake rådgivning innen førstehjelpsberedskap, førstehjelpskurs og salg av hjertestartere.
Hjemmeside: http://www.stoltz.no