LRKH på Puddefjorden

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er en del av Norges største frivillige redningsorganisasjon, og er en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Sammen med andre hjelpekorps i regionen bistår vi Politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Bergensområdet. Ved behov også i hele Hordaland.

Våre hovedoppgaver:

Ettersøkning og redning

I Norge er det Politiet som har ansvaret når folk blir savnet på fjellet, i urbane strøk eller på sjøen. De frivillige delene av redningstjenesten bistår raskt å kunne dekke større områder med personell som har kunnskaper og ferdigheter både innenfor ettersøkning og førstehjelp. Hjelpekorpset er den største delen av den frivillige redningstjenesten i Norge, og har et solid utdannings- og aktivitetsprogram for medlemmene sine.

Ambulanseoppdrag

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er en del av Røde Kors Ambulansen Bergen (RKAB). Dette er en suppleringstjeneste til førstelinjetjenesten til Helse Bergen. Vi stiller med mannskap og egne ambulanser, og har faste vakter for Helse Bergen, og med private aktører (Travparken, Brann stadion, etc). Mannskapene i RKAB har opplæring i grunnleggende ambulansemedisin. Flere av de aktive i tjenesten har også helsefaglig bakgrunn og arbeider som ambulansepersonell i Helse Bergen.

Sanitetstjeneste

I tillegg til å være en del av redningstjenesten, driver Hjelpekorpset også med sanitetsvakter. Vi stiller med personell og utstyr til arrangementer som fotballkamper, idrettsturneringer, konserter, og liknende.

Utstyret vi disponerer er ambulanse, båt, mannskapsbil og tilhenger, samt hjertestartere, båremateriell, telt, førstehjelpsutstyr, belysning/aggregat osv.

Dersom du har behov for slike tjenester, kan du ta kontakt med oss.

Førstehjelpskurs

Alle er velkommen til å delta på våre grunnleggende førstehjelpskurs. Disse er ment som en introduksjon til Hjelpekorpset. Dersom du ønsker et førstehjelpskurs for en bedrift eller organisasjon kan du også ta kontakt med oss.