Styre og administrasjon i LRKH

Dette er den administrative og operative ledelsen i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps i perioden 2019-2020:

Navn Verv Kontakt
Monica Haga Heimli Korpsleder 408 79 044
Miriam Pjaaka Svendsen Administrativ leder 452 00 144
Peter Frønsdal Operativ leder 942 48 175
Torstein Engen

Rådsmedlem / 
Fagleder førstehjelp

940 32 749
Vidar Larsen Rådsmedlem / 
Fagleder transport
907 28 646
Terje Hårvik Fagleder vann 918 84 689
Einar Irjan Ananiassen Vakt- og mannskapskoordinator 932 33 020