Styre og administrasjon i LRKH

Dette er den administrative og operative ledelsen i Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps i perioden 2017-2018:

Navn Verv Kontakt
Øystein Berg Korpsleder 934 91 925
Jonas Rekdal Mathisen Administrativ leder 993 18 543
Kyrre Krabbedal-Mathisen Operativ leder 400 38 413
Torstein Engen Rådsmedlem 940 32 749
Amailie Høydal Rådsmedlem  
Ørjan Einmo Varamedlem 922 45 992
Einar Irjan Ananiassen Vaktkoordinator 932 33 020
Arild Mikkelsen Transportleder  
Helene Vinje Fagleder førstehjelp 451 05 288