Beredskapsøvelser

Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps arrangerer beredskapsøvelser for bedrifter i Bergen og omegn.

Beredskapsøvelse
Scenario hvor de ansatte får trening på egensikkerhet, i tillegg til stabilisering og behandling av bevisstløs person.

Beredskapsøvelsessminking

Når vi arrangerer beredskapsøvelser skreddersys disse i samarbeid med hver enkelte bedrift, slik at vi får laget tilpassede øvelser som er realistiske i forhold til aktuelle problemstillinger og risikoanalyser.

Beredskapsøvelsene som er utviklet av Laksevåg Røde Kors Hjelpekorps er unike i Bergen. En beredskapsøvelse kan for eksempel være delt inn i praktiske skadestedscenarioer for ansatte som arbeider i et produksjonsmiljø, og for kontoransatte kan vi parallelt kjøre kurs i grunnleggende førstehjelp, gjerne med hovedfokus på bruk av bedriftens hjertestarter.

Effektiv tidsbruk

Gjennomføring av en beredskapsøvelse vil vare fra 2-5 timer, avhengig av antall ansatte og hvor omfattende bedriften ønsker at vi skal gjøre øvelsen. Det er mulig å dele de ansatte i to grupper, sånn at den ene gruppen holder produksjonen i gang, mens de andre deltar på øvelsen, og så byttes det om.

ANDRE TJENESTER: